Realización do Mural da Mangallona por Camilo Camaño Xestido.

Neste vídeo podemos ver ao artista Cangues Camaño Xestido, pintando sobre unha das paredes de aceso a sala Capela da Mangalona. Este vídeo presentouse durante os actos de inauguración da exposición 60 más 5.